ANUNȚ IMPORTANT
În atenția părinților copiilor care se vor înscrie la clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: 29 MARTIE – 28 APRILIE 2021;
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: 24 – 31 MAI 2021.

Toți copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020 vor fi înscriși obligatoriu la clasa pregătitoare.

Înscrierea la clasa pregătitoare se face de către unul dintre părinții copilului, la secretariatul ȘCOLII GIMNAZIALE „NICHIFOR LUDOVIG” NICULIȚEL, în perioadele mai sus menționate, pe bază de dosar de înscriere, care va cuprinde următoarele documente:
– cerere tip de înscriere;
– copii carte de identitate a ambilor părinți;
– copie certificat de naștere a copilului;
– documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare (dacă este cazul);
– adeverință medicală cu mențiunea „Apt pentru înscriere învățământ primar” însoțită de avizul epidemiologic;

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021, se pot înscrie la clasa pregătitoare, doar dacă evaluarea psihosomatică le permite acest lucru.

Evaluarea dezvoltării copiilor se va face în perioada 22 martie – 27 aprilie 2021, astfel:
– Pentru copiii care au frecventat grădinița – nivelul Școlii Gimnaziale „Nichifor Ludovig” Niculițel, cu cerere depusă la secretariat;
– Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate, cu cerere la CJRAE Tulcea.